O firmie

Biuro rachunkowe Party-Dagstój pow­stało w 2012 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie województwa podkarpackiego.

Firma znajduje się w Raniżowie przy ulicy Zagrody 11-9. Świad­czy usługi z zakresu sze­roko rozu­mi­anej księ­gowości dla małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz osób fizycznych. Gwarancją wiarygodności firmy jest licencja ministra finansów (nr 59315/2012)

Rozliczamy podatki z zagranicy, współpracujemy z OSBCR oraz MBANK.

PRZYJĘTYCH DOKUMENTÓW
150000
DOKUMENTÓW ZUS
86975

Kim jesteśmy

Jesteśmy biurem rachunkowym z licencją Ministra Finansów. Działamy od 2012 roku. Nasze biuro znajduje się w Raniżowie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

Co robimy

Zajmujemy się obsługą księgową firm i osób fizycznych. Oferujemy szeroki zakres usług: od doradztwa, przez prowadzenie bieżących rozliczeń, po obsługę BHP.

Dlaczego nasze biuro?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonywaną prace, dbamy o uzupełnianie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji dlatego jesteśmy lepszym rozwiązaniem niż księgowa na etacie.

Docenieni przez klientów

Biuro współpracuje z klientami z całej Polski – zdalnie, elektronicznie, mailowo.

  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Pełna obsługa w zakresie ZUS
  • Obsługa w zakresie kadr i płac
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Zakładanie spółek ZOO
  • Zeznania roczne PIT
  • Pełna obsługa BHP
  • Wnioski do PUP